35 lời tỏ tình thú vị nhất bằng tiếng Anh (Phần II)

Last night, the sky was starry, and I matched each star with a reason why I love you. But I… ran out of stars, dear. I miss you.

13. You look great today. How did I know? Because you look great everyday.

Hôm nay trông em tuyệt lắm. Làm sao anh biết ư? Bởi vì ngày nào trông em cũng rất tuyệt vời.

14. I never knew what I did good to deserve you.

Anh không biết mình đã làm gì tốt đẹp để xứng đáng có em.


15. When it hurts to look back… and you are scared to look ahead… Look beside. I’ll always be there for you.

Nếu em thấy đau khi nhìn lại phía sau… và em sợ phải nhìn về phía trước… Hãy nhìn sang bên cạnh. Anh luôn ở đây bên em.

16. Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always there! That’s like me, you can’t always see me but I always be there and you know I’ll always love you.

Tình yêu giống như khí trời vậy, ta không nhìn thấy nhưng ta biết nó luôn ở bên. Điều đó cũng giống hệt như anh, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn ở cạnh em, mãi luôn yêu em.

17. Meeting you is the best thing that ever happened to me.

Gặp được em là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với anh.

18. I guarantee it won’t be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is going to want to leave. But I also guarantee that if I don’t ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in my heart, you are the only one for me.

Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi.

19. I wanna be the one who can make you happy.

Anh muốn là người làm em hạnh phúc.

20. I’ve sent you a gift that holds all my love for you. But the postman couldn’t help me, he said: “ It’s too big son”.

Anh vừa gửi em một món quá mà chiếm trọn tình yêu của anh. Nhưng bác đưa thư không thể giúp anh, bác ấy nói: “Nó lớn quá con trai à”.

21. You’re the love of my life.

Em là tình yêu của đời anh.

22. Last night, the sky was starry, and I matched each star with a reason why I love you. But I… ran out of stars, dear. I miss you.

Tối qua, bầu trời đầy sao, và em đã thử nối một ngôi sao với một lý do khiến em yêu anh. Nhưng em … hết mất sao rồi anh à. Em nhớ anh.

23. What is love? Those who don’t like it call it responsibility. Those who play with it call it a game. Those who don’t have it call it a dream. Those who understand it call it destiny. And me, I call it you.

Tình yêu là gì? Những người không thích nó thì gọi nó là trách nhiệm. Những người chơi với nó thì gọi nó là một trò chơi. Những người không có nó thì gọi nó là một giấc mơ. Những người hiểu nó thì gọi nó là duyên phận. Còn anh, anh gọi nó là em.

24. I wanna be the one holding your heart.

Anh muốn là người duy nhất nắm giữ trái tim em.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *