Luyện Tập Anh Văn

Bài tập giúp bạn phát hiện lỗi sai

Although (A) the reorganization of the storage system causde some (B) disruption, at first (C) ther were much (D) benefits. Trong mỗi câu dưới đây

50 bài đọc hay dành cho người mới học tiếng Anh (phần I)

Có rất nhiều sách và bút chì ở trên bàn của chúng tôi. Kia là cái máy tính. Nó ở bên cạnh cái bảng. Gồm

50 bài đọc hay dành cho người mới học tiếng Anh (phần III)

Bạn không nên mang vác đồ nặng. Được, mình sẽ không như thế. Cảm ơn bạn. Gồm 50 bài đọc hiểu cơ bản song ngữ,

50 bài đọc hay dành cho người mới học tiếng Anh (phần II)

Gồm 50 bài đọc hiểu cơ bản song ngữ, series các bài đọc dưới đây rất phù hợp với những bạn mới tiếp xúc học

15 câu tiếng Anh giúp bạn luyện tập ‘uốn lưỡi’ thành công

Fred fed Ted bread, and Ted fed Fred bread. – Fred cho Tead ăn bánh mỳ, và Ted cho Fred ăn bánh mỳ. Trong bài

Tìm hiểu bài tập trọng âm và đáp án

Cùng dành 15 – 20 phút kiểm tra xem bạn nắm trọng âm đến đâu qua bài tập dưới đây nhé! Trọng âm là một